Tio råd till en analysand - av psykoanalytiker Claudia Pacheco

1. Tillit. Man måste ha tillit till sin analytiker/terapeut och den analys man just påbörjat. Misstänksamma patienter blir inte friska. Verklig tillit skänker avspänning och öppenhet, som i sin tur möjliggör att en massa sanningar kommer i dagen inifrån analysanden själv, att presenteras för analytikern.

2. Driv inte på för mycket. Tålamod. Om du vill ha snabbt resultat, får du det inte. Allt i naturen tar tid. ´Mirakler´ sker inte i en väl utprovad metod. Falska mirakler varar ändå inte.

3. Glöm bort din sjukdom. Tänk inte längre på om den läks eller inte. Tänk endast och allenast på ditt psykiska liv, försök att upptäcka dina attityder, tala så mycket som möjligt om dina problem och mest intima känslor. Det är detta som gör arbetet åt dig.

4. Under dina samtalstimmar bör du glömma allt du vet, vad du studerat, alla teorier. Släpp också de ideal som du vill uppnå, om hur du önskat vara. Det enda som är angeläget för dig , är att lära känna mer och mer hur du är just nu och att uppleva vad du verkligen känner och avser med ditt liv.

5. Ge upp de begrepp, idéer och önskningar som du burit med dig genom livet. Det är nödvändigt att verkligen ge upp sina föreställningar därför att det är de som ligger i vägen för den verklighet som finns bakom och vill komma i dagen och införlivas med vår personlighet. Är vi villiga att ge upp vårt vanetänkande, så kommer våra fantasier att bekymra oss allt mindre och mindre och inte längre hindra den läkningsprocess som vi påbörjat.

6. Var inte rädd att du inte blir accepterad av din analytiker eller av andra människor om du verkligen ser och tillstår vad du är och känner. Andra människor vet redan hurudan du är och känner dina dolda avsikter och de accepterar dig redan sådan du är. Det är du som inte kan acceptera dig själv. Så öppna dig tillitsfullt!

7. Tillfrisknandet beror till 99% på analysanden och till 1% på analytikern. Om något inte fungerar inuti dig, så beror det på att du handlar fel mot dig själv och blockerar ditt eget medvetande.

8. Ibland söker patienter hindra sitt tillfrisknande för att bevisa att behandlingen eller analytikern verkligen är usel och inte fungerar. Här är det viktigt att verkligen bli medveten om den avund man hyser mot analytikern. Att lära sig att känna tacksamhet, är också viktigt.

9. Du bör försöka att älska dina problem, inte avsky eller hata dem. Om du kämpar emot dem blir du bara ännu tröttare och mer stressad. Om du älskar dem däremot, kan du lösa dem på det bäst tänkbara sättet.

10. Du bör erkänna för dig själv att analytikern vet mer än du, åtminstone i analyssituationen. Detta är viktigt för tillfrisknandet, därför att en sådan inställning för med sig känslor av tillit och förtroende.Hem
Kontakt/Hur börja
Tio råd
Om integral psykoanalys - IP
Norberto R. Keppe
Claudia Pacheco
Analytiker
Länkar

Sockenvägen 375 - 122 63 Enskede - Tel: 08 686 05 90 - E-post: ka@analytisktrilogi.se